Αρχική σελίδα Έκτη Δημοτικού

Έκτη Δημοτικού

  • Γλώσσα   ( 2 Άρθρα )
  • Ευέλικτη Ζώνη   ( 2 Άρθρα )
  • Εφημερίδα   ( 2 Άρθρα )

    Τα παιδιά της έκτης δημιουργούν την εφημερίδα τους

  • Ταλέντα   ( 1 Άρθρο )

    Σ΄αυτή την κατηγορία θα δημοσιεύουμε ταλέντα μαθητές ή μαθήτριες του σχολείου μας που έχουν ξεχωρίσει σε κάποια δραστηριότητα της ζωής τους (αθλητική, καλλιτεχνική, πνευματική, κλπ)

  • Μουσική   ( 2 Άρθρα )