Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση eSafety- Χρυσό Επίπεδο Πιστοποίησης

Σήμερα κατακτήσαμε για δεύτερη φορά το Χρυσό Επίπεδο πιστοποίησης στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου στο σχολείο μας από την κοινότητα eSafety μέσω της οποίας λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Με βάση το Έντυπο Αξιολόγησής σας και τη συμβολή σας στην κοινότητα του eSafety, το σχολείο σας έχει τώρα φτάσει στο Χρυσό Επίπεδο Πιστοποίησης eSafety. Συγχαρητήρια!

goldlabel

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ώστε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

goldlabel1

Βράβευση του σχολείου μας

Το σχολείο μας βραβεύτηκε στις 15 Μαρτίου για το επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας που προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο αποτέλεσμα αυτό φτάσαμε μετά από την εφαρμογή συγκεκριμένης Πολιτικής Ορθής χρήσης  ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων και συντονισμένες δράσεις στις τάξεις μας εδώ και λίγα χρόνια. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται μιας και οι κακοτοπιές του διαδικτύου δεν είναι και τόσο "εικονικές", αλλά πραγματικές και απρόβλεπτες. Παρακάτω μερικές φωτογραφίες από την ομιλία και την βράβευση.

DSC 1714

DSC 1631  vravefsi

DSC 1708

brabioΠροώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

 

espa1

                    espa

Χρυσή Πιστοποίηση Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το σχολείο μας, μετά από αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα από την κοινότητα του e-safety, έχει φτάσει το Χρυσό Επίπεδο Πιστοποίησης eSafety.

Επίσης μάθαμε ότι είμαστε και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο  που κατακτά αυτό την πιστοποίηση, στην Ελλάδα! Η διάκρισή μας δείχνει ότι έχουμε αναπτύξει ένα άριστο επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ασφάλεια την οποία θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε με τη συνεισφορά μας στην εκπαιδευτική κοινότητα, σχολική και ψηφιακή. 

Δείτε και το σχέδιο μαθήματος που δημιουργήσαμε για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2016

                          

 

 Στα παρακάτω γραφήματα φαίνεται ότι στα 14 από τα 15 κριτήρια αξιολόγησης τα πάμε καλύτερα από άλλα σχολεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά η προσπάθεια  θα συνεχιστεί για να κρατήσουμε τα θετικά σημεία και να τα βελτιώσουμε.

esafety 2016

safety gold

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
espa
Περισσότερα Άρθρα...