Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για Γονείς

Οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών. Φυσικά, το σχολείο μας είναι σε θέση να ρυθμίζει αρκετά πράγματα, μπορεί να φιλτράρει, να παρακολουθεί και να εκπαιδεύει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά παιδιά και νέοι θα έχουν πολύ διαφορετικό επίπεδο διαδικτυακής πρόσβασης στο σπίτι, ή μέσω μιας φορητής συσκευής, από ότι θα είχαν στο σχολείο. Πολλοί γονείς είναι αρκετά αποτελεσματικοί στο να καθοδηγούν τα παιδιά τους για ζητήματα που δεν αφορούν στο διαδίκτυο, αλλά αρκετοί είναι απρόθυμοι να προσπαθήσουν να παρέχουν παρόμοια υποστήριξη για τις ψηφιακές πτυχές της ζωής των παιδιών τους. Εν μέρει, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλοί γονείς δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είναι «καλύτερα στην τεχνολογία» από ότι οι ίδιοι.

Τα σχολεία χρειάζεται να προσφέρουν κάποια στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλές προς τους γονείς. Αυτό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, μια συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα, φυλλάδια για διάφορα θέματα, σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του σχολείου ή ένα άρθρο σε ενημερωτικό δελτίο του σχολείου.

Σας παραθέτουμε μερικές από τις πιο έγκυρες ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να συμβουλεύεστε για θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο:


Πολιτική ορθής χρήσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων

Η " Πολιτική Ορθής Χρήσης " των  Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Μέσων ( Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, χρήση του διαδικτύου κλπ) που ακολουθεί το σχολείο μας είναι η ακόλουθη:

 

1.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή κάμερας ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για κινητό τηλέφωνο πρέπει να ενημερωθεί ενυπόγραφα η Δ/ντρια.


2.Όλοι οι Η/Υ του σχολείου προστατεύονται από προγράμματα προστασίας από ιούς που αποτρέπουν κακόβουλες ενέργειες.


3.Το τοπικό ψηφιακό δίκτυο του σχολείου προστατεύεται με κωδικούς πρόσβασης. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνεται συζήτηση, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές και το προσωπικό τι πρέπει να κάνουν και γιατί για να προστατεύονται οι ίδιοι και η ιδιωτικότητά τους.


4.Το προσωπικό του σχολείου χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς μόνο σκοπούς. Χρησιμοποιεί προγράμματα και υλικό που προτείνονται για το σκοπό αυτό από τα διαδραστικά σχολικά βιβλία και γενικά ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει το ΥΠΑΙΘ. Όλες οι ενέργειες του προσωπικού διέπονται από την δεοντολογία ορθής και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου.


5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού του σχολείου για ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Χάλκινη Πιστοποίηση Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Πρόσφατα το σχολείο μας πήρε τη ΧΑΛΚΙΝΗ διάκριση ως προς  τις πρακτικές που ακολουθεί για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η προσπάθεια συνεχίζεται για να επιτύχουμε μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας στους μαθητές μας.

Το εργαλείο αξιολόγησης της πιστοποίησης eSafety έχει ως στόχο να δείξει πού βρίσκεται το σχολείο μας από άποψη της υπεύθυνης χρήσης των ΤΠΕ και μας παρέχει  ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας, για να μας στηρίξει να αναπτύξουμε την βέλτιστη ενδυνάμωση και ασφάλεια για τους μαθητές και το προσωπικό.

 

                                               

 

                

                esafety1

 Σε αυτό το γράφημα το 0 είναι ο μέσος όρος. Αυτό σημαίνει ότι όπου πετυχαίνουμε θετικούς βαθμούς, τα πάμε καλύτερα από τον μέσο όρο. Από τις 15 κλίμακες του ερωτηματολογίου σημειώσαμε θετικό δείκτη στις 10. Άρα έχουμε να βελτιώσουμε τις 5 για να περάσουμε σε καλύτερο επίπεδο : Ασημένιο ή Χρυσό.

 

esafety2

 

Σ' αυτό το γράφημα οι μπλε μπάρες δείχνουν την επίδοση του σχολείου μας και οι πορτοκαλί τον μέσο όρο όλων των σχολείων.