Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα - Ανακοινώσεις

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

 

espa1

                    espa

Χρυσή Πιστοποίηση Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το σχολείο μας, μετά από αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα από την κοινότητα του e-safety, έχει φτάσει το Χρυσό Επίπεδο Πιστοποίησης eSafety.

Επίσης μάθαμε ότι είμαστε και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο  που κατακτά αυτό την πιστοποίηση, στην Ελλάδα! Η διάκρισή μας δείχνει ότι έχουμε αναπτύξει ένα άριστο επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ασφάλεια την οποία θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε με τη συνεισφορά μας στην εκπαιδευτική κοινότητα, σχολική και ψηφιακή. 

Δείτε και το σχέδιο μαθήματος που δημιουργήσαμε για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2016

                          

 

 Στα παρακάτω γραφήματα φαίνεται ότι στα 14 από τα 15 κριτήρια αξιολόγησης τα πάμε καλύτερα από άλλα σχολεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά η προσπάθεια  θα συνεχιστεί για να κρατήσουμε τα θετικά σημεία και να τα βελτιώσουμε.

esafety 2016

safety gold

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
espa

Ασημένια Πιστοποίηση Ασφάλειας στο Internet


                                          

 

Αυτές τις μέρες το σχολείο μας βραβεύτηκε με την:

ΑΣΗΜΕΝΙΑ διάκριση Ασφάλειας στο Διαδίκτυο,

σε λιγότερο από ένα χρόνο από την προηγούμενη Χάλκινη πιστοποίηση.

Οι δράσεις μας το διάστημα αυτό ήταν πολλές και έδειξαν στους υπεύθυνους της κοινότητας http://www.esafetylabel.eu/ που αξιολογεί τις επιδόσεις των ελληνικών σχολείων  ότι έχουμε βελτιωθεί σε πολλά ζητήματα σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη της Χρυσής Διάκρισης. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να γίνουμε καλύτεροι.


                                                            

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών

Στο πλαίσιο τήρησης του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων έχουμε την υποχρέωση  να αναρτήσουμε το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο στην  ιστοσελίδα μας για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης:

 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

όπως και της πράξης:

 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»

 Screenshot2   dimosiotita

Περισσότερα Άρθρα...