Εγγραφές στην Α' Δημοτικού 2018-19

Εγγραφές στην Α' Δημοτικού 2018-19

Aγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2018-19 στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Οι εγγραφές  θα πραγματοποιούνται:

Καθημερινά: 09:-11:00, από 2  έως 18  Μαΐου.

          Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες παιδιών

         Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πραγματοποιήστε την εγγραφή του παιδιού σας στις συγκεκριμένες ώρες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο στο τηλέφωνο 2106527551 για εξεύρεση λύσης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

1.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό σχολείο.

2.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

3.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο και κατατίθεται στο σχολείο μέχρι 15.09.2018.

5.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή./τριας (μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης που έχει κατατεθεί στην εφορία ή την 1η σελίδα του εκκαθαριστικού της εφορίας, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας).

6.Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

üΤο Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

üΜέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

* Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής στο ολοήμερο. Προϋπόθεση εγγραφής στο ολοήμερο αποτελεί η εργασία και των δύο γονέων και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το φορέα εργασίας τους.

Δείτε το χάρτη των ορίων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής

 

 

Όρια Σχολείου

Αίτηση εγγραφής στο σχολείο

Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή