Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 11/5/2016)

ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
08:00-08:10
10'
Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40
90'
1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00
20'
διάλειμμα
10:00-11:30
90'
2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45
15'
διάλειμμα
11:45-12:25
40'
5η διδακτική ώρα
12:25-12:35
10'
διάλλειμα
12:35-13:15
40'
6η διδακτική ώρα  (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15-13:20
5'
Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:00
40'
1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
14:00-14:15
15'
Δάλειμμα 
14:15-15:00
45'
2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη−Προετοιμασία
15:00-15:15
15'
διάλλειμα
15:15-16:00
45'
3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά.
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)
Λήξη ολοήμερου προγράμματος


Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 13:15 για όλες τις τάξεις.