Ειδικότητες

Φυσική Αγωγή:

 Σκόκλη Θεοδούλα

    Παπακρίβος Λύσανδρος       

Αγγλικά:

Κατερίνα Ντίμου

 Βλαστού Κωνσταντίνα

Γαλλικά:  Ρουσουλιώτη Άννα Παπαχρόνη Ράμμου Αικατερίνη
Γερμανικά:  Ηλιοπούλου Άννα

      

Τμήμα Ένταξης: Γιώργος Παπαναστασίου

 

 

Παράλληλη Στήριξη:  
Πληροφορική:  Κωνσταντίνος Λάμπρου  Ιωάννα Θεοδωρίδου
Μουσική: Απόστολος Αρμάγος 
Εικαστικά:  Βατσάκη Μαριανίκη

Θεατρική Αγωγή:

Κυριακή Κάσση 

Ολοήμερο:

Παναγοπούλου Νάσια Οδυσσέας Μουτάφης