Ειδικότητες

Γυμναστές:

Γιάννης Παναγιωτόπουλος

   Σοφία Σαπουντζή        

Αγγλικά:

Κατερίνα Ντίμου

 Λαμπρινή Παπαλεξίου

Γαλλικά:                              
Γερμανικά:  Άννα Ηλιοπούλου

      

Τμήμα Ένταξης: Γιώργος Παπαναστασίου
Παράλληλη Στήριξη:  
Πληροφορική:
Μουσική:
Εικαστικά:  Μαρία Καλλικάκη

Θεατρική Αγωγή: