Ειδικότητες

Φυσική Αγωγή:

Γιάννης Παναγιωτόπουλος

   Σοφία Σαπουντζή        

Αγγλικά:

Κατερίνα Ντίμου

 Λαμπρινή Παπαλεξίου

Γαλλικά: Δήμητρα Μέρμηγκα Κατερίνα Μουστάκη
Γερμανικά:  Άννα Ηλιοπούλου

      

Τμήμα Ένταξης: Γιώργος Παπαναστασίου
Παράλληλη Στήριξη: Αναστασία Μιχαηλίδου  
Πληροφορική: Σπήλιος Σπηλιόπουλος  Μαριάνθη Σιλαϊδή 
Μουσική: Μπέσσυ Σπανοδήμου 
Εικαστικά:  Μαρία Καλλικάκη

Θεατρική Αγωγή:

Κυριακή Κάσση