Χριστουγεννιάτικοι ήχοι από την Β΄ τάξη

Όμορφοι Χριστουγεννιάτικοι ήχοι και μουσικές από την Β΄τάξη και τη μουσικό μας κα Χρυσούλα.