Σεμινάριο στο σχολείο: Όρια και Κανόνες

Στις 13/3/2017 πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα τα όρια που θέτουμε στα παιδιά, στο σπίτι με εισηγήτριες τις: Αλεξιάδου Λουίζα, Κοινωνική Λειτουργό και Ρόκα Όλγα, Ψυχολόγο.

Επίσης θίχτηκαν και θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά και τα όρια στη χρήση του internet. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκαν απόψεις εκ μέρους των γονέων και των εκπαιδευτικών.