Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών

Στο πλαίσιο τήρησης του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων έχουμε την υποχρέωση  να αναρτήσουμε το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο στην  ιστοσελίδα μας για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης:

 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

όπως και της πράξης:

 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»

 Screenshot2   dimosiotita