Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας για Σεισμό και άλλα έκτακτα φαινόμενα

Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας για Σεισμό και άλλα έκτακτα φαινόμενα

Στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

 -  διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό

  -  ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και  των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του   Σχεδίου.                              

                                                           Από τη Δ/νση