Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για Γονείς

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για Γονείς

Οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών. Φυσικά, το σχολείο μας είναι σε θέση να ρυθμίζει αρκετά πράγματα, μπορεί να φιλτράρει, να παρακολουθεί και να εκπαιδεύει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά παιδιά και νέοι θα έχουν πολύ διαφορετικό επίπεδο διαδικτυακής πρόσβασης στο σπίτι, ή μέσω μιας φορητής συσκευής, από ότι θα είχαν στο σχολείο. Πολλοί γονείς είναι αρκετά αποτελεσματικοί στο να καθοδηγούν τα παιδιά τους για ζητήματα που δεν αφορούν στο διαδίκτυο, αλλά αρκετοί είναι απρόθυμοι να προσπαθήσουν να παρέχουν παρόμοια υποστήριξη για τις ψηφιακές πτυχές της ζωής των παιδιών τους. Εν μέρει, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλοί γονείς δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είναι «καλύτερα στην τεχνολογία» από ότι οι ίδιοι.

Τα σχολεία χρειάζεται να προσφέρουν κάποια στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλές προς τους γονείς. Αυτό μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, μια συγκεκριμένη συζήτηση για το θέμα, φυλλάδια για διάφορα θέματα, σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του σχολείου ή ένα άρθρο σε ενημερωτικό δελτίο του σχολείου.

Σας παραθέτουμε μερικές από τις πιο έγκυρες ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να συμβουλεύεστε για θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο: