Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Πολιτική ορθής χρήσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων

Πολιτική ορθής χρήσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων

Η " Πολιτική Ορθής Χρήσης " των  Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Μέσων ( Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, χρήση του διαδικτύου κλπ) που ακολουθεί το σχολείο μας είναι η ακόλουθη:

 

1.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή κάμερας ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για κινητό τηλέφωνο πρέπει να ενημερωθεί ενυπόγραφα η Δ/ντρια.


2.Όλοι οι Η/Υ του σχολείου προστατεύονται από προγράμματα προστασίας από ιούς που αποτρέπουν κακόβουλες ενέργειες.


3.Το τοπικό ψηφιακό δίκτυο του σχολείου προστατεύεται με κωδικούς πρόσβασης. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνεται συζήτηση, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές και το προσωπικό τι πρέπει να κάνουν και γιατί για να προστατεύονται οι ίδιοι και η ιδιωτικότητά τους.


4.Το προσωπικό του σχολείου χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς μόνο σκοπούς. Χρησιμοποιεί προγράμματα και υλικό που προτείνονται για το σκοπό αυτό από τα διαδραστικά σχολικά βιβλία και γενικά ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει το ΥΠΑΙΘ. Όλες οι ενέργειες του προσωπικού διέπονται από την δεοντολογία ορθής και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου.


5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού του σχολείου για ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.