Αρχική σελίδα

Νέα - Ανακοινώσεις

Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας για Σεισμό και άλλα έκτακτα φαινόμενα

Στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

 -  διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό

  -  ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και  των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του   Σχεδίου.                              

                                                           Από τη Δ/νση

 

Περισσότερα Άρθρα...